DERSİN KODU ve ADI: AST401 Gökadalar (zorunlu)
KREDİSİ: Ulusal: 3 (3,0,0), AKTS: 5
DERSİN İÇERİĞİ: Gökadaların temel yapı taşı “yıldızlar”, yıldız ışığı, yıldız tayfları, yıldızların evrimi, çift yıldızlar, yıldızların fotometrisi. Samanyolu Gökadamız, yapısı, kinematiği ve koordinat sistemi. Diğer Gökadalar, gökada türleri ve gözlemsel özellikleri. Yaygın madde (gaz, toz, ışınım) ve karanlık madde. Gökada grupları, kümeleri ve süper kümeler. Hubble Yasası ve uzaklık ölçeği. Evrendeki maddenin büyük ölçekli dağılımı.

DERSİN ÖĞRENİM KAZANIMLARI:

1. Bir gökadanın içerdiği gökcisimleri ve maddelerin tamamını farkeder.
2. Yıldızların gökadalar için önemini kavrar.
3. İçerisinde bulunduğu Samanyolu Gökadası’nın fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlar ve temel büyüklükleri hesaplar. Bu sayede diğer gökadalara geçiş yapar.
4. Gökadaların dönme hareketini açıklar.
5. Yakın uzay kavramından yıldızlara, oradan kendi gökadası dışındaki diğer gökadalara gidildikçe kullanacağı uzaklık birimlerini değerlendirir.
6. Gökada sınıflamasını, atmosfer dışı uydularla alınmış günümüz arşiv görüntüleriyle değerlendirir.
7. Yakın gökada gruplarından uzak süper kümelere kadar olan bir uzayı soyut düşünme, ve bu sayede evreni algılama teknikleri geliştirir.

YARARLANILACAK KAYNAKLAR :

– Galaxies in the Universe: An Introduction, 2000, Linda S. Sparke and John S. Gallagher, Cambridge University Press.
– Astronomi ve Astrofizik, Asil Yayınevi, 2005, Çev. Ed: S. Özdemir, B. Gürol, O. Demircan
– Evolution of Stars and Galaxies, Walter Baade, Edited by Cecelia Payne-Gaposchkin, Harward University Press, 1963
– Astronomide Temel Bilgiler, Llyd Motz and Anneta Duven, 4. Kısım çeviri, Prof. Dr. M. Hotinli, Prof. Dr. A. Kıral, İstanbul Üniversitesi Yayınları sayısı: 2747, 1980
– “Gökadalar/Galaksiler” ile ilgili Üniversite ve uydu gözlemleri web sayfaları