1. AST310 GÜNEŞ FİZİĞİ

www.gunes.edutr.org

Proje Kapsamı: Akademik dönem boyunca özellikle ülkemiz yazılı basınında yer alan Güneş ile ilgili her türlü bilginin takip edilmesi, bunun öncelikle sınıf içerisinde paylaşılması, edinilen bilgilerin dönem sonunda biraraya getirilerek Bölümümüz diğer öğrencilerinin bilgisine sunulmasıdır.
Amacı: AST310 Güneş Fiziği dersini alan öğrencilerimizin günlük yaşamlarında takip ettikleri kültürel ve bilimsel inceleme yazılarında Güneş’in farkındalığına varmak.
Hedefi: Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencilerinin Gökbilim – Astronomi’de önemli bir yere sahip bir yıldız olan Güneş’in işlev ve önemini idrak etmek ve dikkatlerini bu konuya çekmek amacı güder.

2. AST401 GÖKADALAR

www.galaxy.edutr.org

Proje Kapsamı: Akademik dönem boyunca özellikle ülkemiz yazılı basınında yer alan galaksiler ile ilgili her türlü bilginin takip edilmesi, bunun öncelikle sınıf içerisinde paylaşılması, edinilen bilgilerin biraraya getirilerek Bölümümüz diğer öğrencilerinin bilgisine sunulmasıdır.
Amacı: AST401 Gökadalar dersini alan öğrencilerimizin günlük yaşamlarında takip ettikleri kültürel ve bilimsel inceleme yazılarında Evren’de yer alan gökadaların farkındalığına varmak.
Hedefi: Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencilerinin Gökbilim – Astronomi’de önemli bir yere sahip bir yıldız olan Güneş’in de içerisinde bulunduğu Samanyolu Gökadası ve diğer gökadaların işlev ve önemini idrak etmek ve dikkatlerini bu konuya çekmek amacı güder.