801512 Yıldızların Kimyasal Bolluk Analizi

Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 – AKTS: 5

Çizgi tanısı, tayfı etkileyen süreçler, eşdeğer genişlik ölçümü, atmosfer parametrelerinin belirlenmesi, model atmosfer tekniği, kimyasal bolluk analizi, yapay tayf oluşumu ve dönme hızının hesabı.