801505 Yıldızların Fotometrisi

Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 – AKTS: 5

Tayf türüne göre enerji dağılımı. Fotometrik sistemin belirleyici parametreleri. Fotometrik bandların özellikleri. Geniş, orta ve dar band sistemler. Renk ve kızıllaşma. Işık ölçümü parametreleri ile temel yıldız parametreleri arasındaki ilişkiler. Yıldızlararası maddenin ve yer atmosferinin etkisi. “M utlak” ve “fark” fotometrisi. Mukayese ve denet seçimi. Dönüşümler; sistemler arası ve standart sisteme. Birincil standart yıldızlar. Ölçümler ve indirgemeler; Güneş merkezli düzeltme, minimum hesabı, ışık eğrisinin elde edilmesi.